Havária vody

Záznam z opravy havárie
  *poznámka : aktualizované 21.6.2013 12:00

 

Dátum zistenia havárie:   4.4.2013

 

Spôsob zistenia havárie:

- Pri pravidelnom mesačnom odpočte vody bola zistená za mesiac marec 2013 nadspotreba vody 2100 m3 oproti predchádzajúcim stavom

- po hodinových kontrolných odpočtoch nadspotreba 8 m3

 

Spôsob zabezpečenia havárie:

4.4.2013

V deň zistenia havárie  bol okamžite zastavený prívod vody v hlavnej šachte, nakoľko hodinová strata vody bola 8m3.

-       Privolaná poruchová služba BVS, a.s. na lokalizovanie miesta havárie (faktúra č. 13960124, BVS, a.s.) 

-       Záver z lokalizácie havárie - vodovodné potrubie pri mieste objektu spoločnosti TRIANGLE s.r.o.

 

5.4.2013

Na základe lokalizovania havárie – objednaná spoločnosť VODOMONT I.D., s.r.o. na výkop  a opravu havárie (faktúra č. 3/2013,VODOMONT ID, s.r.o. ) 

-       Prívod vody v celom areáli zastavený

 

6.4.2013 

Výkopové práce – Záver – lokalizované miesto havárie sa nepotvrdilo

-       Prívod vody v celom areáli zastavený

 

8.4.2013

Privolaná poruchová služba BVS, a.s. na opätovnú lokalizáciu havárie – merania trvali 2 dni, t.j. do 9.4.2013(faktúra č. 13960123, BVS, a.s.) 

-       Záver: Nové lokalizované miesto havárie: vodovodné potrubie na hlavnej ceste, na  Elektrárenskej ulici

-       Pre rozkopávku a následnú opravu bolo potrebné Povolenie od odboru dopravy BA III.

-       Prívod vody v celom areáli zastavený

 

10.4.2013

Výkopové práce spoločnosťou VODOMONT I.D., s.r.o. na Elektrárenskej ulici – hlavná cesta (faktúra č. 3/2013,VODOMONT ID, s.r.o.)

-       Záver – na lokalizovanom mieste sa havária znova nepotvrdila

-       Prívod vody v celom areáli zastavený

 

11.4.2013

Výmena ventilu a vodomeru na hlavnom potrubí (ventil nedovieral – skorodovaný) (faktúra č. 3/2013,VODOMONT ID, s.r.o.)  – po výmene bolo možné rozdeliť vodovodný systém na 2 časti a kontrolovať úniky vody v jednotlivých častiach – záver – hlavná časť vedenia na Elektrárenskej ulici od spoločnosti P.I.M. Slovakia a.s. po spoločnosť TRIANGLE s.r.o. – bez poruchy – pustená do prevádzky

-       Druhá časť (zadná) – únik vody pretrvával – naďalej dodávka vody odstavená – lokalizácia miesta havárie na tomto úseku

 

12.4.2013

Hľadanie miesta havárie spoločnosťou Larea s.r.o. – záver lokalizácie – porucha za vodovodným uzáverom pri spoločnosti Interiér Štúdio s.r.o. a Larea s.r.o. v úseku koncovej prípojky v dĺžke 50m.

-        Bočná vetva - naďalej odstavený prívod vody

-       Zadná vetva  - pustená do prevádzky

 

 

 

Záver z doterajšieho zistenia:

Keďže celý úsek možnosti výskytu havárie sa nachádza pod betónovým povrchom a vzhľadom na predchádzajúce neúspešné lokalizácie bolo pristúpené pre minimalizáciu nákladov havárie ponechať túto vetvu odstavenú a vybudovať nové napojenie z hlavnej trasy, čo je nákladovo menej náročné.

 

15.4.2013

 odstránenie drevín pre potreby výkopu novej prípojky pred AB Larea s.r.o.  

17.4.2013

 výkopové práce (faktúra č.22013, Ján Ondrek)

18.4.2013

 výkopové  a pretláčacie práce (faktúra č.22013, Ján Ondrek)

19.4.2013

 výkopové a pretláčacie práce (faktúra č.22013, Ján Ondrek)

21.4. – 29.4.2013

Rekonštrukcia vodovodnej prípojky z hlavnej cesty Elektrárenská  pre budovu AB Larea s.r.o. (faktúra č. 4/2013,VODOMONT ID, s.r.o.)

 

31.5.2013

Zahrnutie výkopu (faktúra č.62013, Ján Ondrek)

 

 

Opravu vykonal:

1.    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646 Bratislava

Faktúra č. 13960123

Faktúra č. 13960124

2.    VODOMONT ID, s.r.o.. Ľ.Fullu 11/a, 84105 Bratislava

Faktúra č. 3/2013

Faktúra č. 4/2013

3.    Ján Ondrek

Faktúra č. 22013

Faktúra č. 62013

Faktúra č. 52013

 

Vzniknuté podružné náklady:

1.    Alexander Vereš – Kanál Servis faktúra č. BA 13066potvrdenka o vykonaní opravy

Čistenie upchatej kanalizačnej šachty pri spoločnosti

2.    V-STAV TM s.r.o. faktúra č. 13026

Oprava kanálovej šachty pred spoločnosťou Interiér Štúdio s.r.o./Benalex plus s.r.o.

 

 

Zodpovedná osoba za spoločnosť Larea s.r.o.:

Ľubomír Krivosudský tel. 0905 724 150

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky:

 

Dňa 4.4.2013 bolo mailom rozoslané oznámenie o vzniknutej havárii

Zabezpečenie dodávky vody pre odberateľov počas havárie:

4-krát denne čiastkové púšťanie vody v polhodinových intervaloch (faktúra č. 62013,Ján Ondrek )

Informácie o časoch čiastkového púšťania vody na www.larea.sk

Náklady na opravu rozfaktúrované na odberateľov.

Straty vody zo vzniknutej havárie rozfaktúrované na odberateľov.

Súpis faktúr oprava poruchy 

Straty vody zo vzniknutej havárie – žiadosť o dobropis stočného BVS, a.s.